Peuterspeelzaal Pippeloentje Een peuterspeelzaal waar iedere peuter zich thuis voelt
Peuterspeelzaal Pippeloentje

Opvangkosten

De ouderbijdrage bedraagt:
Vanaf schooljaar 2022 – 2023 (per 1 januari 2023)

1 ochtend €130 per maand
2 ochtenden €260 per maand
3 ochtenden €390 per maand

Peuterspeelzaal heeft een LRKP erkenning en er kan dus voor de opvang toeslag worden aangevraagd. Voor een ochtend per week wordt gerekend met gemiddeld 14,5 uur opvang in de maand met een tarief van €9,06 per uur.

De mogelijkheden voor uw situatie kunt u via onderstaande link berekenen.
Bereken uw kinderopvangtoeslag

Gemiddeld genomen kunt u 80% van de belastingdienst terugkrijgen als er twee werkende ouders zijn. Dat betekent dat u voor 1 ochtend in de week, per maand nog maar €26 betaald.

Het inschrijfgeld bedraagt € 25,00 en wordt bij inschrijving geïncasseerd.
De activiteitenbijdrage bedraagt éénmalig € 25,00 en wordt gelijk met de eerste termijn afgeschreven.

Gezinnen die door omstandigheden geen toeslag ontvangen, kunnen contact opnemen met de penningmeester.