Peuterspeelzaal Pippeloentje Een peuterspeelzaal waar iedere peuter zich thuis voelt
Peuterspeelzaal Pippeloentje

Organisatie

Peuterspeelzaal Pippeloentje is een stichting met drie kleuterleidsters in dienst. Elke ochtend zijn er twee betaalde kleuterleidsters aanwezig die worden bijgestaan door minimaal één hulpmoeder.

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door vrijwilligers en zij worden bijgestaan door een wettelijk verplichte oudercommissie.
Het bestuur is per mail bereikbaar via info@pippeloentje-loenen.nl

Het bestuur bestaat uit:
Stefanie Sanders, voorzitter en peuteradministratie – peuteradministratie@pippeloentje-loenen.nl
Hans Verheul, secretaris – secretaris@pippeloentje-loenen.nl
Richelle Huisman, penningmeester – penningmeester@pippeloentje-loenen.nl
Sanneke Berns
Frank Blom

Activiteitencommissie

Daarnaast is er een activiteitencommissie aangesteld die ondersteund in het organiseren van de grotere activiteiten rondom bijvoorbeeld Pasen, het jaarlijkse uitje, Sinterklaas en Kerst.

Cataria Boerkamp is op dit moment hoofd activiteitencommissie. Zij is per mail te bereiken via activiteiten@pippeloentje-loenen.nl

Oudercommissie

Peuterspeelzaal Pippeloentje valt onder de werking van de Wet Kinderopvang. In deze wet staat onder andere benoemt dat wij moeten beschikken over een oudercommissie. Het doel van de oudercommissie is het behartigen van de belangen van de kinderen en ouders. Zij vertegenwoordigd de ouders en adviseert het bestuur ten aanzien van kwaliteit en andere belangrijke beleidsonderwerpen. Het regelement van de oudercommissie ligt ter inzage bij Pippeloentje. Hierin staan de taken en bevoegdheden van de oudercommissie nader uitgewerkt.